Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του ιατρείου

Προτεραιότητα μας η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η ασφάλεια των ασθενών μας. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται χρήση σύγχρονου και εξειδικευμένου εξοπλισμού, ενώ ακολουθούνται όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα απολύμανσης και αποστείρωσης.