Αισθητική Οδοντιατρική

Αισθητικές εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα) /  Ένθετα - Επένθετα σύνθετης ρητίνης

Αισθητικές εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα) /  Ένθετα – Επένθετα σύνθετης ρητίνης

Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται μόνο αισθητικές εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα).

Σε περίπτωση όμως εκτεταμένης απώλειας οδοντικής ουσίας, τα λευκά σφραγίσματα δεν ενδείκνυνται καθώς παρουσιάζουν μειωμένη αντοχή σε βάθος ετών και μικροσπασίματα στα όρια.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επόμενη συντηρητική αισθητική αποκατάσταση είναι τα επένθετα ρητίνης.

Αποτελούνται από το ίδιο υλικό με το σφράγισμα, επειδή όμως τα κατασκευάζει ο οδοντοτεχνίτης παρουσιάζουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες (αντοχή) και αισθητική καθώς συγκολλώνται στο δόντι και το προστατεύουν από περεταίρω σπασίματα.

 

Όψεις ρητίνης & Όψεις πορσελάνης

Οι όψεις ρητίνης και πορσελάνης αποτελούν αισθητικές αποκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στις πρόσθιες περιοχές για διόρθωση δοντιών που παρουσιάζουν πρόβλημα στο χρώμα (δυσχρωμικά δόντια, δόντια με παλιά άσπρα σφραγίσματα που έχουν αλλοιωθεί), στο σχήμα (στραβά δόντια, σπασμένα δόντια) και στο μέγεθος (δόντια σε κακή θέση, αραιά δόντια, μικρά δόντια δυσανάλογα με τα παρακείμενα).

Κατασκευάζονται είτε από σύνθετη ρητίνη (το υλικό του σφραγίσματος) που πραγματοποιούνται σε μία συνέδρια συνήθως, προτιμώνται σε πιο απλά περιστατικά και αποτελούν πιο οικονομικές λύσεις, είτε από πορσελάνη (υψηλής αντοχής κεραμικό υλικό) που εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη αισθητική σε βάθος ετών.

Για τις όψεις πορσελάνης χρειάζονται 3-4 συνεδρίες, προηγείται συνήθως η λήψη ενός αποτυπώματος (μέτρου) για να γίνει μελέτη του περιστατικού και διαγνωστικό κέρωμα από τον τεχνίτη και να αξιολογηθεί από τον οδοντίατρο και τον ασθενή το τελικό αποτέλεσμα.

Όψεις ρητίνης & Όψεις πορσελάνης

 Οι όψεις ρητίνης/ πορσελάνης αποτελούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συντηρητικές αποκαταστάσεις καθώς τα δόντια τροχίζονται μόνο εξωτερικά και συνήθως σε πολύ μικρό βαθμό.

Λεύκανση

Λεύκανση στο ιατρείο – Λεύκανση στο σπίτι – Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένου (απονευρωμένου) δοντιού

Η λεύκανση πραγματοποιείται με 2 μεθόδους: 

$

λεύκανση στο ιατρείο

$

λεύκανση στο σπίτι

Στο ιατρείο μας, εφαρμόζουμε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων λεύκανση στο σπίτι.

Μετά τη λήψη αποτυπωμάτων, κατασκευάζουμε εξατομικευμένα ναρθηκάκια όπου τοποθετεί ο ασθενής το λευκαντικό κατά τη διάρκεια του ύπνου (εναλλακτικά 1 ώρα την ημέρα χρησιμοποιώντας λευκαντικά υψηλότερης συγκέντρωσης) στις ειδικές υποδοχές σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από εμάς. 

Συνήθως η λεύκανση διαρκεί 2 εβδομάδες, στον ασθενή ελέγχεται η πορεία τις διαδικασίας εβδομαδιαία βγάζοντας φωτογραφίες και συγκρίνοντας αυτές με τις αρχικές.

Η διάρκεια του αποτελέσματος είναι 9-12 μήνες, ενώ μετά το διάστημα αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε επαναληπτική δόση.

Λεύκανση στο ιατρείο εφαρμόζουμε με λευκαντικά υψηλότερης συγκέντρωσης. Συνήθως πραγματοποιούνται 2 συνεδρίες (σε κάθε συνεδρία εφαρμόζεται το λευκαντικό σε 2 κύκλους των 20 λεπτών). Προτείνεται σε δόντια που δεν είναι τόσο δυσχρωμικά, σε ασθενείς που θέλουν πιο άμεσο αποτέλεσμα απ’ ότι η λεύκανση στο σπίτι και σε περιστατικά που η λεύκανση θέλουμε να γίνει σε συγκεκριμένα δόντια στο φραγμό.

Ορισμένες φορές προτείνεται ο συνδυασμός των δύο τεχνικών. Τον προτείνουμε σε περιπτώσεις έντονων δυσχρωμικών δοντιών και όχι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Τέλος, συχνά παρατηρούμε δόντια που έχουν απονευρωθεί ειδικά στην πρόσθια ζώνη να κιτρινίζουν και να σκουραίνουν. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις μπορούμε να προβούμε σε λεύκανση του δοντιού εσωτερικά αφαιρόντας ένα μέρος του υλικόυ της απονεύρωσης και εφαρμόζοντας ειδικό λευκαντικό σε 2-3 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών.