Εμφυτεύματα

Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την πλέον σύγχρονη και ενδεδειγμένη λύση αντικατάστασης ελλειπόντων δοντιών. Είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο σε σχήμα βίδας και είναι καλά αποδεκτά από τον οργανισμό (βιοσυμβατά).

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια ενώ έρχονται να δώσουν λύσεις και σε περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια στη γνάθο. Το ποσοστό επιτυχίας τους είναι >95%. 

$

Σε μερική έλλειψη δοντιών τοποθετούνται εμφυτεύματα για ακίνητες αποκαταστάσεις ανάλογα με τον αριθμό των ελλειπόντων δοντιών και το σχέδιο θεραπείας. Πρόκειται για ακίνητες αποκαταστάσεις στηριζόμενες αμιγώς σε εμφυτεύματα.

$

Σε ολική έλλειψη δοντιών στη γνάθο ο αριθμός των εμφυτευμάτων καθορίζεται από το είδος της αποκατάστασης που θα προτιμηθεί (κινητή ή ακίνητη).

Οι κινητές αποκαταστάσεις στηρίζονται σε 2-4 εμφυτεύματα ( 2 στην κάτω γνάθο για αύξηση της συγκράτησης και βελτίωση της εφαρμογής, 4 στην άνω για να μην υπάρχει επέκταση προς τον ουρανίσκο).

Οι ακίνητες αποκαταστάσεις στηρίζονται ιδανικά σε 6 εμφυτεύματα.

Πρωτόκολλο αποκατάστασης με εμφυτεύματα

Το πρωτόκολλο που ακολουθούμε στο ιατρείο μας για την αποκατάσταση με εμφυτεύματα είναι το εξής:

$

Αρχική εξέταση - 1η επίσκεψη

Λήψη πλήρους ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού για αξιολόγηση πιθανών παραγόντων κινδύνου. Πιθανά προβλήματα υγείας που μπορεί να αποτρέπουν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι ο αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης. Γίνεται λήψη ακτινογραφιών για αξιολόγηση της ενδοστοματικής κατάστασης του ασθενή.

Σε περίπτωση, ύπαρξης τερηδόνας ή ατελών ενδοδοντικών θεραπειών (απονευρώσεων) χρείαζεται να προηγηθεί η αποκατάσταση τους πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, ενώ εφόσον διαγνωστεί περιοδοντικό πρόβλημα πρέπει να προηγηθεί θεραπεία. Ο ασθενής που θα προχωρήσει σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων πρέπει να είναι περιοδοντικά σταθερός με πολύ καλή στοματική υγιεινή.

Για τον ακριβή σχεδιασμό των χειρουργικών μας χειρισμών πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται λήψη αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (CBCT) με χρήση εξατομικευμένου ακρυλικού νάρθηκα. Η ακτινογραφική αυτή εξέταση μας προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής συνεπώς μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια στην τοποθέτηση.

$

2η επίσκεψη

Κατάρτιση σχεδίου θεραπείας και παρουσίαση του στον ασθενή με όλες τις πιθανές εναλλακτικές. Δίνονται οι κατάλληλες προεγχειρητικές οδηγίες καθώς συνταγογραφείται και η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

$

3η επίσκεψη

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Η τοποθέτηση γίνεται με χρήση τοπικής αναισθησίας στην περιοχή και ακολουθούνται όλα τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα αποστείρωσης και αντισηψίας.

$

Αναμονή για την επούλωση και οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο χρόνος αναμονής είναι 3-4 μήνες. Σε περιστατικά που υπάρχουν οι κατάλληλες προυποθέσεις μπορεί η προσθετική να τοποθετηθεί και πιο άμεσα, ενώ σε περιπτώσεις που κατά την τοποθέτηση χρησιμοποιήθηκαν και μοσχεύματα ή έγιναν ταυτόχρονα επεμβάσεις ανύψωσης ιγμορείου η αναμονή μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

$

Το σχέδιο θεραπείας είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις του ασθενή.

$

Μετά την επούλωση

Γίνεται αποκάλυψη των εμφυτευμάτων με μια μικρής έκτασης 2η επέμβαση και προχωράμε στην τελική προσθετική αποκατάσταση που πραγματοποιείται σε 4-5 συνεδρίες.

$

Υποστηρικτική θεραπεία εμφυτευμάτων

Οι ασθενείς με εμφυτεύματα εκπαιδεύονται στη σωστή στοματική υγιεινή και περιποίηση των εμφυτευμάτων τους και επανελέγχονται ανά 4-6 μήνες για εξασφάλιση της καλής τους λειτουργίας και για πρόληψη οποιασδήποτε επιπλοκής.