Μικροσκοπική Ενδοδοντία

Μικροσκοπική Ενδοδοντία

Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) σε μονόριζα και πολύρριζα δόντια καθώς και επαναλήψεις απονευρώσεων που απέτυχαν στο παρελθόν.

Χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα και πρωτόκολλα (μηχανοκίνητη ενδοδοντία , εντοπιστής ακρορριζίου, ψηφιακή ακτινογραφία) ενώ η πλειοψηφία των ενδοδοντικών θεραπειών γίνεται με τη χρήση μικροσκοπίου.

Η χρήση μικροσκοπίου στην οδοντιατρική πράξη αποτελεί μια τεχνολογική καινοτομία που δίνει νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες.

Το μικροσκόπιο δίνει τη δυνατότητα στον κλινικό οδοντίατρο να δει λεπτομέρειες τις οποίες δε θα μπορούσε να διακρίνει με γυμνό μάτι.

Στον τομέα των απονευρώσεων, μπορούν να αντιμετωπιστούν δόντια με πιο δύσκολη ανατομία, να εντοπιστούν ρωγμές η κατάγματα ακόμα και να αφαιρεθούν σπασμένα μικροεργαλεία από προηγούμενη προσπάθεια απονεύρωσης.

Κατ΄αυτό τον τρόπο, παρέχονται οδοντιατρικές υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας.

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση);

Ενδοδοντική θεραπεία πραγματοποιείται σε δόντια με φλεγμονή όταν ο πολφός του δοντιού (τμήμα δοντιού με αγγεία και νεύρα) εκτεθεί στο στοματικό περιβάλλον και προκληθεί έντονος πόνος σε ερεθίσματα όπως το κρύο και το ζεστό ή και αυτόματα.

Επίσης, η φλεγμονή αυτή μπορεί να επεκταθεί και στο οστό που περιβάλλει το δόντι και να προκαλέσει απόστημα ή ακρορριζική κύστη. Σ΄ αυτή την περίπτωση, προβαίνουμε πάλι σε ενδοδοντική θεραπεία.

Στην ενδοδοντική θεραπεία αφαιρείται το περιεχόμενο της πολφικής κοιλότητας, καθαρίζονται οι ριζικοί σωλήνες (ρίζα του δοντιού) και εμφράσσονται (σφραγίζονται) ερμητικά με υλικά συμβατά με τον οργανισμό.

Τι είναι η επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας;

Η επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας είναι πιο σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία. Πολλές φορές ένα απονευρωμένο δόντι ξαναπαρουσιάζει συμπτώματα.

Σ’ αυτή την περίπτωση το δόντι πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ νέου. Κατά την επανάληψη, αφαιρούνται τα παλιά υλικά, οι ριζικοί σωλήνες καθαρίζονται και εμφράσσονται εκ νέου εφόσον αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

 

Ενδοοδοντία