Χειρουργική Στόματος

Χειρουργική Στόματος

Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες χειρουργικές επεμβάσεις:

$

Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων
3ων γομφίων (φρονιμίτες)

$

Χειρουργική εξαγωγή ριζών

$

Ακρορριζεκτομές

$

Χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν το περιοδόντιο (αναγεννητικές τεχνικές)

$

Επιμηκύνσεις κλινικής μύλης σπασμένων δοντιών

$

Αποκαλύψεις εγκλείστων δοντιών για ορθοδοντικούς λόγους και τοποθέτηση mini-εμφυτευμάτων για ορθοδοντικούς λόγους

$

Εκτομή χαλινών

$

Ουλοβλεννογόνια χειρουργική (καλύψεις αποκαλυμμένων ριζών με μόσχευμα ούλων-υφιζήσεις)