Περιστατικά

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Αισθητική Οδοντιατρική

Χειρουργική αποκατάσταση υποχώρησης των ούλων στην πρόσθια αισθητική ζώνη

Ουλοβλεννογόνια Χειρουργική

Συνολική αποκατάσταση του στόματος ακολουθώντας συγκεκριμένες θεραπείες και χρονοδιάγραμμα (συνδυασμός ειδικοτήτων)

Σύνθετα Περιστατικά