Αισθητική Οδοντιατρική

(λεύκανση, όψεις πορσελάνης, ολοκεραμικές στεφάνες)

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι, όψεις πορσελάνης στους κεντρικούς τομείς & ολοκεραμικές στεφάνες στους πλαγίους

Στο συγκεκριμένο περιστατικό πραγματοποιήθηκε:

N

λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι για 2 εβδομάδες

N

όψεις πορσελάνης στους κεντρικούς τομείς

N

ολοκεραμικές στεφάνες στους πλαγίους

Λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι, αντικατάσταση της παλιάς μεταλλοκεραμικής στεφάνης στον κεντρικό τομέα με νέα ολοκεραμική & όψεις πορσελάνης στα παρακείμενα δόντια

Στο συγκεκριμένο περιστατικό πραγματοποιήθηκε:

N

λεύκανση με νάρθηκες στο σπίτι για 2 εβδομάδες

N

αντικατάσταση της παλιάς μεταλλοκεραμικής στεφάνης στον κεντρικό τομέα με νέα ολοκεραμική

N

όψεις πορσελάνης στα παρακείμενα δόντια

Αντικατάσταση παλιών & δυσχρωματικών όψεων ρητίνης με όψεις πορσελάνης στα 6 πρόσθια δόντια σε συνδυασμό με επένθετα πορσελάνης στα οπίσθια δόντια

Αντικαταστάση των παλιών και δυσχρωμικών όψεων ρητίνης με όψεις πορσελάνης στα 6 πρόσθια δόντια σε συνδυασμό με επένθετα πορσελάνης στα οπίσθια δόντια.
Teamwork: @GiorgosEmmanouilidis