Ουλοβλεννογόνια Χειρουργική

Χειρουργική αποκατάσταση υποχώρησης του ούλου σε τομέα της κάτω γνάθου

Χειρουργική κάλυψη υφίζησης (υποχώρησης του ούλου) σε κεντρικό τομέα της κάτω γνάθου.

Χειρουργική αποκατάσταση υποχώρησης του ούλου σε τομέα της κάτω γνάθου

Χειρουργική αποκατάσταση υποχώρησης του ούλου σε τομέα της κάτω γνάθου

Χειρουργική αποκατάσταση υποχώρησης των ούλων στην πρόσθια αισθητική ζώνη

Χειρουργική αποκατάσταση υποχώρησης των ούλων στην πρόσθια αισθητική ζώνη